me--(xiao man) ^^

(me^^)

(me^^)

2010年5月4日星期二

♥♥♥

                                                                                    你不值得我去爱!!


我恨你一辈子!! ! 死人头!!!莴就这样的亲手埋死起来我哒爱情♥♥
♥幸福离我太远=【 ♥


不值得莴去爱 =(


你根本就是给不了我那份安全感~~

没有评论:

发表评论